»»اطلاعیـــــــه««
سایت در حال بروز رسانی می باشد.
مصاحبه های اختصاصی ستارگان اندیشه با بهترین کارشناسان فوتبال ایران

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران – مصاحبه های اختصاصی ستارگان اندیشه با بهترین کارشناسان فوتبال ایران

 

آنونس مقدماتی هفته سیزدهم لیگ برتر                               http://www.aparat.com/v/pPzkd

مصاحبه اختصاصی با آقای محمد مومنی هفته 13                   http://www.aparat.com/v/M0ljx

مصاحبه اختصاصی با آقای محمد رضا نظری پور هفته 13       http://www.aparat.com/v/8bt1i

مصاحبه اختصاصی با آقای محمد رضا نظری پور بخش دوم     http://www.aparat.com/v/NY1kL

مصاحبه اختصاصی با آقای مرتضی فنونی زاده هفته 13           http://www.aparat.com/v/Ny8Pu

مصاحبه اختصاصی با آقای احمد تقوی هفته 13                     http://www.aparat.com/v/hLisU

مصاحبه اختصاصی با آقای مجتبی خورشیدی هفته 13             http://www.aparat.com/v/akElc

مصاحبه اختصاصی با آقای بهروز پرورش خواه هفته 13         http://www.aparat.com/v/cKp3E

مصاحبه اختصاصی با آقای سعید حفظی فر هفته 13               http://www.aparat.com/v/Ge1un

 

 

تعداد بازدید: 620