»»اطلاعیـــــــه««
سایت در حال بروز رسانی می باشد.
تحلیل فنی و کارشناسی بازی های هفته سیزدهم لیگ برتر

نقد و بررسی و تحلیل فنی و کارشناسی بازی های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بهترین کارشناسان فوتبال ایران

 

نقد و بررسی و کارشناسی گسترش فولاد – سپاهان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران کارشناس آقای محمد رضا نظری پور

http://www.aparat.com/v/rEKHC

نقد و بررسی و کارشناسی نفت تهران – پرسپولیسهفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران کارشناس آقای مرتضی فنونی زاده

http://www.aparat.com/v/B4voY

نقد و بررسی و کارشناسی راه آهن - استقلال خوزستانهفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران کارشناس آقای احمد تقوی

http://www.aparat.com/v/VYFwW

نقد و بررسی و کارشناسی ملوان – تراکتورسازیهفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران کارشناس آقای مجتبی خورشیدی

http://www.aparat.com/v/aokuy

نقد و بررسی و کارشناسی ذوب آهن – پدیدههفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران کارشناس آقای بهروز پرورش خواه

http://www.aparat.com/v/dUvCZ

نقد و بررسی و کارشناسی استقلال اهواز – فولادهفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران کارشناس آقای سعید حفظی فر

http://www.aparat.com/v/MbPts

نقد و بررسی و کارشناسی استقلال اهواز - فولاد بخش دومهفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران کارشناس آقای سعید حفظی فر

http://www.aparat.com/v/AHEC0

نقد و بررسی و کارشناسی استقلال – سایپاهفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران کارشناس آقای محمد مومنی

http://www.aparat.com/v/VkvtY

 

تعداد بازدید: 558