»»اطلاعیـــــــه««
سایت در حال بروز رسانی می باشد.
فروشگاه اینترنتی چیست ?

فروشگاه اینترنتی و تجارت الکترونیک چیست ؟

 

 

 

 

فروشگاه اینترنتی :

به دنبال بروز پدیده ی انقلاب اطلاعاتی در جهان و توسعه ی زیر ساخت های فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی ، شیوه ی انجام اموردچار تغییرات بنیادینی گردیده است و عرصه های جدیدی در تعاملات فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی ملل ظهور یافته است .

تجارت الکترونیک که سرآمد و زاییده ی همین فناوریهای نوین است تحولات چشمگیری را در مبادله اطلاعات بازرگانی محصولات و خدمات موجب گردیده است .

از سوی دیگر استقرار و توسعه تجارت الکترونیک در هر کشوری مستلزم ایجاد بسترهای حقوقی ، قانونی ، مالی ، امنیتی و فرهنگی و...

بوده و همواره بر اساس شراسط حاکم بر هر جامعه ای با موانع و مشکلات گوناگونی روبرو خواهد بود .

تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد های اقتصادی مهمی از قبیل : گسترش بازار ، کاهش قیمت منابع تولید ، ارتقای بهره وری ، کاهش هزینه های مبادلاتی ، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم برخوردار بوده است و در رشد درونزای اقتصادی نقش محوری دارد .

تجارت الکترونیکی با فراهم آوردن امکان عرضه محصولات و اطلاعات و نیز دسترسی گسترده به اطلاعات تجاری از یک سو عملاَ قدرت رقابت و مانور تولید کنندگان ( حتی خرد و کم سرمایه ) و از سوی دیگر قدرت انتخاب مصرف کنندگان را به شدت افزایش داده است .

امری که میتواند به عنوان ابزاری برای گسترش عدالت اقتصادی مورد توجه قرارگیرد .

میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف جهان متفاوت است .

مطالعات انجام شده نشان می دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، به خاطرشرایط مناسب بسترهای

الکترونیکی در این کشورهاست .

بستر های الکترونیکی شامل موارد ذیل می باشد :

1 - فرصت های مبتنی براینترنت

2 – کیفیت زیرساخت های فناوری اطلاعات

3 – فعالیت های دولت

4 – درجه تسهیل تجاری

با توجه به رشد چشمگیر و روز افزون تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی بویژه اینترنت اقبال عمومی برای استفاده از خدمات سنتی کاهش یافته است .

از این رو دولت الکترونیک میبایست وارد مرحله نوینی ازچرخه ی حیات خود گردد و خدمات جدیدی را هم چون هفته خرید و فروش اینترنتی را در حوزه فعالیت های خود و نیز نیاز بازارعصرجدید تعریف و ارائه نماید .

کلمات کلیدی:
فروشگاه اینترنتی ستارگان اندیشه - محصولات ورزشی - پکیج آموزش مربیگری - آموزش مربیگری فوتبال - آموزش مربیگری فوتسال - آموزش فوتبال - دی وی دی آموزش فوتبال - دی وی دی آموزش دروازه بانی