Agar pro počítání talířů - Plate count agar

Plate Count Agar ( PCA ), také nazývaný Standard Methods Agar ( SMA ), je mikrobiologické růstové médium běžně používané k hodnocení nebo monitorování „celkového“ nebo životaschopného bakteriálního růstu vzorku. PCA není selektivní médium. Složení agaru pro počítání destiček se může lišit, ale obvykle obsahuje ( w / v ):

0,5% peptonu
0,25% kvasnicového extraktu
0,1% glukózy
1,5% agaru
Hodnota pH byla upravena na neutrální při 32 ° C po dobu 48 hodin.

Reference