Popské mýdlo - Popish soap

Popské mýdlo bylo posměšným názvem pro mýdlo vyráběné na základě patentu uděleného Charlesem I. Protože představenstvo výrobní společnosti zahrnovalo katolíky, byl na tuto monopolní komoditu použit termín Popské mýdlo (po papeži ). Říkalo se tím, anti-katolíci být zvláště škodlivé pro prádlo a pradleny ‚s rukou .

Během osobní vlády anglického krále Karla I. (1629–1640) byl jedním ze způsobů, jak se pokusil získat peníze, udělování patentů . K tomu došlo v důsledku mezery ve statutu zakazující takové jednání .

Jeden takový patent byl udělen mýdlové korporaci.

Na mýdlový průmysl dohlížel lord pokladník Portland a jeho přátelé, z nichž všichni projevovali katolický charakter. Když Portland zemřel, Laud a Cottington se hádali o společnost, která do konce 30. let 16. století zvýšila roční zisky na korunu na téměř 33 000 liber.

Tvrdilo se, že papežské mýdlo zjizvovalo duši, kůži i látku.

Viz také

Poznámky

Reference