Celkový počet životaschopných - Total viable count

Total viable count ( TVC ), poskytuje kvantitativní odhad koncentrace mikroorganismů, jakoou bakterie, kvasinky nebo spóry plísní ve vzorku. Počet představuje počet jednotek tvořících kolonie (cfu) na g (nebo na ml) vzorku.

TVC se dosáhne nanesením sériového desetinásobného ředění vzorku, dokud se na jedné plotně nepočítá 30 až 300 kolonií. Uvedený počet je počet sečtených kolonií vynásobený ředěním použitým pro počítanou destičku

Vysoký počet TVC indikuje vysokou koncentraci mikroorganismů, což může znamenat špatnou kvalitu pitné vody nebo potravin.

V potravinářské mikrobiologii se používá jako měřítko pro hodnocení trvanlivosti potravin

Reference