Shortlist

Shortlist ( engelsk shortlist eller shortlist, fra short = short og list = list) refererer til en liste med shortlist som en konkurranse, som ved å forkorte en Long List (eng. Longlist from long lang = og list = list) ble opprettet. Den Duden definerer longlist som "første, større utvalg liste [for en konkurranse] hvorfra en favorittliste blir deretter gjort".

Shortlisten er et mellomresultat av en utvelgelsesprosess og beskriver shortlisten over kandidater til en jobb, en pris, en akademisk kall eller lignende, som ble bestemt fra et første forhåndsvalg eller en lengre liste over alle søkere eller kandidater. Disse begrepene brukes nå også på tysk som anglisismer, er oppført i Duden og brukes for eksempel i utvelgelsesprosessen for den tyske bokprisen .

Se også

Individuelle bevis

  1. Shortlist, i duden.de, åpnet 2. desember 2013
  2. Langliste, i duden.de, åpnet 2. desember 2013.
  3. Langliste tysk bokpris ( Memento fra 15. oktober 2013 i Internet Archive )
  4. Shortlist German Book Prize ( Memento fra 16. september 2013 i Internet Archive )