2013 Norjan saamelaisparlamenttivaalit -2013 Norwegian Sámi parliamentary election

Wikipediasta, ilmaisesta tietosanakirjasta

2013 Norjan saamelaisparlamenttivaalit
saamelaiset
2009 9. syyskuuta 2013 2017

Saamelaiskäräjien kaikki 39 paikkaa
Enemmistöön tarvitaan 20 paikkaa
Osoittautua 67,8 % Vähennä0,2
Juhla Johtaja % Istuimet +/–
NSR Aili Keskitalo 24,2 % 11 0
Työvoima Vibeke Larsen 21,1 % 10 -4
Árja Laila Susanne Vars 11,5 % 4 +1
NKF Toril Bakken Kåven 4,3 % 3 +2
Edistyminen Aud Martinsen 9,0 % 2 -1
Konservatiivinen Anne-Marit Eira 7,0 % 2 +1
NSR/SfP Beaska Niillas 4,7 % 2 0
Åarjel-Saemiej Gielh Ellinor Marita Jåma 2,1 % 2 +1
Kautokeinon asukaslista Isak Mathis O. Hætta 2,7 % 1 +1
Ávjovári Liikkuva saamelaislista Per A. Bæhr 3,3 % 1 -1
Saamelaiset etelässä Marie Therese Nordsletta Aslaksen 1,2 % 1 +1
Tämä listaa paikkoja saaneet puolueet. Katso täydelliset tulokset alta .
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ennen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja jälkeen
Egil Olli (10309063433) (rajattu).jpg Egil Olli
Labor
Aili Keskitalo
NSR
Aili Keskitalo presidenttiehdokas (8934868990).jpg

Vuoden 2013 Norjan saamelaisparlamenttivaalit pidettiin 9.9.2013 samanaikaisesti vuoden 2013 Norjan eduskuntavaalien kanssa . Kaikki 39 paikkaa Norjan saamelaisparlamentissa, Sámediggissä, olivat ehdolla.

Vaalit johtivat riippuvaiseen eduskuntaan, ja Norjan saamelaisyhdistyksen Aili Keskitalo otti puheenjohtajuuden vähemmistöliiton kautta.

Tausta

Saamelaisten eduskuntavaalit pidetään samanaikaisesti Norjan eduskuntavaalien kanssa. Äänestäjät valitsevat yhteensä 39 edustajaa seitsemästä vaalipiiristä. Vaalit pidettiin 9.9.2013 yhteisöissä, joissa on yli 30 kansalaista vaaliluettelossa, alle 30-vuotiaat yhteisöt edellyttävät kansalaistensa ennakkoäänestystä 1.7.-6.9.2013. Äänestyskelpoisia ovat yli 18-vuotiaat viimeistään sen vuoden lopussa, jolloin vaalit pidetään ja merkitään saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, mikä edellyttää henkilöiltä tiettyjen kriteerien täyttämistä ja henkilökohtaista rekisteröintiä.

Ennen vaaleja hallituskoalitio oli työväenpuolueen Árjan ja Åarjel-Saemiej Gielhin välillä .

Presidenttiehdokkaat

Työväenpuolue valitsi Vibeke Larsenin, Norjan saamelaisliitto Aili Keskitalon, Arja Láilá Susanne Varsin ja Edistyspuolue Aud Martinsenin . Keskusta valitsisi Helge Guttormsenin, mutta päätyi ilman paikkoja.

Larsen valittiin Mariann Wollmann Maggan sijaan työväenpuolueen presidenttiehdokkaaksi. Wollmann Magga oli yhteislipulla Johan Vasaran kanssa varapresidenttinä. Varapuheenjohtajaksi työväenpuolueella oli neljä ehdokasta puolueen ehdokkuudesta: Jørn Are Gaski, John Kappfjell, Johan Vasara ja Ronny Wilhelmsen. Kolmen kierroksen jälkeen Vasara voitti Wilhelmsenin 12–9. Willy Ørnebakk, joka oli aiemmin ollut kiinnostunut asettumaan työväenpuolueen ehdokkaaksi, erosi puolueesta ja erosi puolueesta. Ørnebakk mainitsi työväenpuolueen kulttuurin, joka oli saanut hänet tuntemaan epävarmuutta mahdollisena presidenttinä.

Kampanja

Edistyspuolue jätettiin Saamelaiskäräjien lakkauttamista puoltavan politiikan vuoksi mahdollisten koalitiokeskustelujen ulkopuolelle.

NRK Sápmi kävi keskusteluja eri presidenttiehdokkaiden välillä, neljän puolueen verkkokokous pidettiin 21.8.2013, jossa olivat mukana Vibeke Larsen (Työväenpuolue), Laila Susanne Vars (Árja), Aili Keskitalo (NSR) ja Helge Guttormsen (Sp) kaikki osallistuvat. Keskustelujen aiheina olivat saamelaisten luonnonvarojen hyödyntäminen ja infrastruktuurin kehittäminen, kulttuuriinvestoinnit, kielten edistäminen, poronhoito, mahdolliset koalitiokumppanit ja koulunkäynti.

Työväenpuolueen ja Árjan ehdokkaat ilmaisivat vastustavansa yhteistyötä Edistyspuolueen kanssa puolueen eduskunnan lakkauttamista koskevan kannan vuoksi, mutta ilmaisivat samalla avoimuutensa yhteistyöhön kaikkien muiden puolueiden kanssa. Keskustan ehdokas totesi, että Edistyspuolue ei olisi merkittävä tekijä koalitioiden rakentamisessa, ja ilmaisi kiinnostuksensa punavihreään liittoumaan.

Pohjoiskalottilaiset korostivat keskittymistään kulttuuriin, teollisuuteen ja luontoläheisyyteen sekä tarvetta tasapainottaa norjalaista, saamelaista ja kveenikulttuuria. Ensimmäistä kertaa Pohjoiskalotin kansan lista nostettaisiin eteläiselle vaalipiirille, sillä se on aiemmin ollut vain pohjoisessa. Pohjoiskalotin kansa ilmaisi kiinnostuksensa saamelaiskäräjien muuttamiseksi yhteiseksi saamelais- ja kveenikäräjiksi . Työväenpuolueen Vibeke Larsen ilmaisi vastustavansa ehdotusta korostaen kveenien ja saamelaisten kulttuurista eroa, vaihtoehtoisesti ehdottaen kveenien perustamista omaan parlamenttiin.

Kokoomuksen saamelaisparlamentin johtaja Anne-Marit Eira ilmoitti kannattavansa Unge Hoyren esittämää saamelaiskäräjien sulkemista vastineeksi varattujen paikkojen vuoksi Stortingissa . Ehdotus kuitenkin kiisteltiin puolueen sisällä, ja toinen varajohtaja Bent Høie totesi, että Norjan saamelaisille tarvitaan edustuskunta.

Nämä olivat ensimmäiset eteläsaamelaisten vaalit, jotka aiemmin olivat ehtineet nimikkeellä Saame Settled in Southern Norja. Puolue kohdistui saamelaisdiasporaan, mutta suuntautui Oslossa asuviin kaupunkisaamelaisiin.

Luettelot

Saamelaiskäräjien seitsemän vaalipiiriä

Yhteensä viisitoista puoluetta jätti listan ehdolle vuoden 2013 vaaleissa. Suurista puolueista vain kahdella puolueella oli täysi ehdokaslista seitsemässä vaalipiirissä, työväenpuolue ja NSR. Kokoomuksen, Edistyksen ja Keskustapuolueet asettuivat ehdolle kuudessa vaalipiirissä. Arja oli ehdolla viidessä vaalipiirissä. Pohjoiskalotin kansa oli ehdolla kahdessa vaalipiirissä.

Vaalipiiri: 1. Østre 2. Ávjovárri 3. Nordre 4. Gáisi 5. Vesthavet 6. Sørsamisk 7. Etelä-Norja Kaikki yhteensä
Arbeiderpartiet x x x x x x x 7
Árja x x x x x 5
Fastboendes lista x 1
Fremskrittspartiet x x x x x x 6
Høyre x x x x x x 6
Flyttsamelista x 1
Kristelig Folkeparti x 1
Nordkalottfolket x x 2
Norske Samers Riksforbund y x x x x x x 7
Næring og natur x 1
Samefolkets parti y x x 3
Samer Sørpå x 1
Senterpartiet x x x x x x 6
Venstre x 1
Åarjel-Saemiej Gielh x 1
Kaikki yhteensä 6 12 7 6 5 4 8 48

Tulokset

Yhteenveto vuoden 2013 Norjan saamelaisten eduskuntavaalien tuloksista
Norjan saamelaisparlamentti 2013.svg
Juhla Äänet Istuimet
# % ± # ±
Norjan saamelaisyhdistys (NSR)
( Norgga Sámiid Riikkasearvi, Norske Samers Riksforbund )
2,862 28,9 % +3,9 % 13 +0
Norjan saamelaisyhdistys (NSR) 2,397 24,2 % +3,1 % 11 +0
NSR / SfP 465 4,7 % +0,8 % 2 +0
Työväenpuolue (Ap)
( Norgga Bargiidbellodat, Det norske Arbeiderparti )
2,093 21,1 % -5,7 % 10 -4
Árja 1,145 11,5 % +1,5 % 4 +1
Edistyspuolue (FrP )
( Ovddadusbellodat, Fremskrittspartiet )
888 9,0 % +1,2 % 2 -1
Konservatiivipuolue (H)
( Olgesbellodat, Høyre )
696 7,0 % +2,4 % 2 +1
Keskustapuolue (Sp)
( Guovddásbellodat, Senterpartiet )
471 4,7 % -0,2 % 0 +0
North Calotte People (NKF)
( Nordkalottfolket )
431 4,3 % +2,4 % 3 +2
Ávjovári Moving Sámi List L)
( Johttisápmelaččaid Listu, Flyttsamelista )
331 3,3 % -1,0 % 1 -1
Kautokeino Residents List (DL)
( Dáloniid Listu, Fastboendes Liste )
264 2,7 % +1,3 % 1 +1
Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) 205 2,1 % +0,5 % 2 +1
Saamelaispuolue (SáB)
( Sámeálbnot Bellodat, Samefolkets Parti )
184 1,9 % –0,5 % 0
Ravinto ja luonto
( Ealáhus Ja Luunddu, Næring Og Natur )
132 1,3 % 0
saamelaiset etelässä
( Samit Lulde, Samer Sørpå )
122 1,2 % 1 +1
Liberaalipuolue (V)
( Gurutbellodat, Venstre )
50 0.5 +0,0 0
Kristillisdemokraattinen puolue (KrF)
( Kristelig Folkeparti )
45 0.5 −0,1 0
Yhteensä 10 040 100,0 39 ±0
Tyhjät ja virheelliset äänet 158
Rekisteröityneet äänestäjät/äänestysprosentti 15 005 67,8 % –0,2 %
Lähde:

Jälkimmäiset

Vuoden 2013 vaalit johtivat riippuvaiseen eduskuntaan, eikä työväenpuolue eikä Norjan saamelaisliitto päässyt enemmistöön. Lopulta päätettiin, että saamelaiskäräjien seuraavaksi puhemieheksi vähemmistöhallituksen puheenjohtajana tulee Aili Keskitalo . Keskitalo voittaisi Arjalaisen Laila Susanne Varsin, jota tukivat hänen puolueensa North Calotte People ja Kautokeino Residents List. Ensimmäisen kierroksen voitti Keskitalo äänin 29 ääntä 10 vastaan, Varsin jälkeen totesi, että Árja kannattaisi Keskitaloa toisella kierroksella. Keskitalo syrjäytettiin myöhemmin joulukuussa 2016 työväenpuolueen, konservatiivien ja Arjan liittoutuman puolesta, jonka presidenttinä toimii Vibeke Larsen .

Viitteet