Jätevesi - Wastewater

Jätevesi on vettä sen jälkeen, kun sitä on käytetty useissa sovelluksissa, yleensä huuhtoutumalla, huuhtelemalla tai huuhtelemalla jätteet paikoista, joissa nämä jätteet syntyivät tai sijoitettiin. Tarkempi määritelmä jätevedelle on "Käytetty vesi mistä tahansa yhdistelmästä kotitalous-, teollisuus-, kauppa- tai maataloustoimintaa, pintavirtausta/ sadevettä ja mahdollisia viemärivirtoja tai viemäreitä ".

Jokapäiväisessä käytössä jätevesi on yleensä synonyymi seuraaville:

  • Jätevesi (kutsutaan myös kotitalouksien jätevesiksi tai yhdyskuntajätevesiksi), joka on ihmisyhteisön tuottamaa jätevettä. Se kuljetetaan tyypillisesti viemärijärjestelmän kautta (kutsutaan myös viemäriksi ).

Yleistä termiä voidaan käyttää myös kuvaamaan epäpuhtauksia sisältävää vettä muissa olosuhteissa, kuten:

Viitteet