Norska sametingsvalet 2013 -2013 Norwegian Sámi parliamentary election

Från Wikipedia, den fria encyklopedin

Norska sametingsvalet 2013
samer
2009 9 september 2013 2017

Samtliga 39 mandat i Sametinget
20 mandat behövs för majoritet
Valdeltagande 67,8 % Minska0,2
Fest Ledare % Säten +/–
NSR Aili Keskitalo 24,2 % 11 0
Arbetskraft Vibeke Larsen 21,1 % 10 -4
Árja Laila Susanne Vars 11,5 % 4 +1
NKF Toril Bakken Kåven 4,3 % 3 +2
Framsteg Aud Martinsen 9,0 % 2 -1
Konservativ Anne-Marit Eira 7,0 % 2 +1
NSR/SfP Beaska Niillas 4,7 % 2 0
Åarjel-Saemiej Gielh Ellinor Marita Jåma 2,1 % 2 +1
Kautokeino Invånarlista Isak Mathis O. Hætta 2,7 % 1 +1
Ávjovári flyttsamiska lista Per A. Bæhr 3,3 % 1 -1
samer i söder Marie Therese Nordsletta Aslaksen 1,2 % 1 +1
Detta listar partier som fått mandat. Se de fullständiga resultaten nedan .
Sametingets ordförande tidigare Sametingets ordförande efter
Egil Olli (10309063433) (beskuren).jpg Egil Olli
Labour
Aili Keskitalo
NSR
Aili Keskitalo presidentkandidat (8934868990).jpg

Det norska sametingsvalet 2013 hölls den 9 september 2013, samtidigt med det norska parlamentsvalet 2013 . Alla 39 platser i det norska sametinget, Sametinget, var på val.

Valet resulterade i ett hängande parlament, där Aili Keskitalo från Norska Sameförbundet tog ordförandeskapet genom en minoritetskoalition.

Bakgrund

Sametingsval hålls samtidigt med det norska riksdagsvalet. Väljarna väljer totalt 39 representanter från sju totala valkretsar. Valet hölls den 9 september 2013 i samhällen med över 30 medborgare på röstlängden, samhällen med under 30 registrerade kräver att deras medborgare röstar i förväg mellan 1 juli och 6 september 2013. Röstberättigande är berättigat för personer över 18 år senast utgången av det år då valet hålls och tas upp i sametingets röstlängd, som kräver att enskilda uppfyller vissa kriterier och individuell registrering.

Före valet stod regeringskoalitionen mellan Arbetarpartiet, Árja, och Åarjel-Saemiej Gielh .

Presidentkandidater

Arbeiderpartiet nominerade Vibeke Larsen, Norska Sameförbundet nominerade Aili Keskitalo, Arja nominerade Láilá Susanne Vars, och Fremskrittspartiet nominerade Aud Martinsen . Centerpartiet skulle nominera Helge Guttormsen , men avvecklades utan mandat.

Larsen valdes framför Mariann Wollmann Magga till att vara Arbetarpartiets ordförandekandidat. Wollmann Magga var på gemensam biljett med Johan Vasara som vice vd. Till viceordförande hade Labourpartiet fyra kandidater som ställde upp på partiets nominering: Jørn Are Gaski, John Kappfjell, Johan Vasara och Ronny Wilhelmsen. Efter tre omgångar besegrade Vasara Wilhelmsen med 12–9. Willy Ørnebakk, som tidigare framfört sitt intresse av att kandidera som arbetarpartiets kandidat, drog sig ur partiet och lämnade partiet. Ørnebakk citerade en kultur inom Labourpartiet som hade fått honom att känna osäkerhet som en potentiell president.

Kampanj

På grund av sin politik som förespråkade ett avskaffande av Sametinget uteslöts Framstegspartiet från eventuella koalitionsdiskussioner

NRK Sápmi höll debatter mellan de olika presidentkandidaterna, ett fyrpartimöte på nätet hölls den 21 augusti 2013, med Vibeke Larsen (Ap), Laila Susanne Vars (Árja), Aili Keskitalo (NSR), och Helge Guttormsen (Sp) alla som deltar. Bland ämnen som diskuterades var: samisk resursutvinning och infrastrukturutveckling, kulturinvesteringar, språkfrämjande, renskötsel, potentiella koalitionspartners och skolgång.

Labour och Árjas nominerade uppgav att de är emot att samarbeta med Fremskrittspartiet på grund av partiets hållning om att avskaffa parlamentet, samtidigt som de angav sin öppenhet för att samarbeta med alla andra partier. Centerns nominerade uppgav att Framstegspartiet inte skulle vara en viktig faktor i koalitionsbygget och visade sitt intresse för en rödgrön koalition.

North Calotte People lyfte fram sitt fokus på kultur, industri och närhet till naturen, samt lyfte fram behovet av en balans mellan norsk, samisk och kvensk kultur. För första gången skulle Nordkalottens folklista läggas fram för en sydlig valkrets, som bara tidigare har ställt upp i norr. Nordkalottfolket uttryckte sitt intresse för omvandlingen av Sametinget till ett gemensamt same- och kvenskt parlament. Vibeke Larsen från Arbetarpartiet uttryckte sitt motstånd mot förslaget och lyfte fram den kulturella skillnaden mellan det kvenska folket och samerna, alternativt föreslog att kvenerna skulle inrätta ett eget riksdag.

Det konservativa partiets sametingsledare Anne-Marit Eira antydde sitt stöd från Unge Hoyre för att lägga ner Sametinget i utbyte mot reserverade platser i Stortinget . Förslaget bestreds dock inifrån partiet, där Bent Høie, andre vice ledare, menade att det fanns ett behov av ett representativt organ för Norges samer.

Detta var det första valet för samer i söder, som tidigare kandiderat som samer bosatta i södra Norge. Partiet riktade sig till den samiska diasporan, men var orienterad mot stadssamer som bor i Oslo.

Listor

Sametingets sju valkretsar

Totalt femton partier lämnade in listor för att ställa upp i valet 2013. Av de stora partierna var det bara två partier som ställde upp med en fullständig lista av kandidater i de sju valkretsarna, Labourpartiet och NSR. De konservativa, framstegs- och centerpartierna körde listor i sex valkretsar. Arja kandiderade i fem valkretsar. North Calotte People ställde upp i två valkretsar.

Valkrets: 1. Østre 2. Ávjovárri 3. Nordre 4. Gáisi 5. Vesthavet 6. Sørsamisk 7. Sør-Norge Total
Arbeiderpartiet x x x x x x x 7
Árja x x x x x 5
Fastboendes lista x 1
Fremskrittspartiet x x x x x x 6
Høyre x x x x x x 6
Flyttsamelista x 1
Kristelig Folkeparti x 1
Nordkalottfolket x x 2
Norske Samers Riksforbund y x x x x x x 7
Näring och natur x 1
Samefolkets parti y x x 3
Samer sørpå x 1
Senterpartiet x x x x x x 6
Venstre x 1
Åarjel-Saemiej Gielh x 1
Total 6 12 7 6 5 4 8 48

Resultat

Sammanfattning av resultatet av det norska sametingsvalet 2013
Norges sameting 2013.svg
Fest Röster Säten
# % ± # ±
Norska Sameförbundet (NSR)
( Norgga Sámiid Riikkasearvi, Norske Samers Riksforbund )
2,862 28,9 % +3,9 % 13 +0
Norska sameföreningen (NSR) 2,397 24,2 % +3,1 % 11 +0
NSR / SfP 465 4,7 % +0,8 % 2 +0
Labour Party (Ap)
( Norgga Bargiidbellodat, Det norske Arbeiderparti )
2 093 21,1 % -5,7 % 10 -4
Árja 1 145 11,5 % +1,5 % 4 +1
Framstegspartiet (FrP)
( Ovddádusbellodat, Fremskrittspartiet )
888 9,0 % +1,2 % 2 -1
Det konservativa partiet (H)
( Olgesbellodat, Høyre )
696 7,0 % +2,4 % 2 +1
Centerpartiet (Sp)
( Guovddásbellodat, Senterpartiet )
471 4,7 % -0,2 % 0 +0
North Calotte People (NKF)
( Nordkalottfolket )
431 4,3 % +2,4 % 3 +2
Ávjovári Moving Sámi List L)
( Johttisápmelaččaid Listu, Flyttsamelista )
331 3,3 % -1,0 % 1 -1
Kautokeino Residents List (DL)
( Dáloniid Listu, Fastboendes Liste )
264 2,7 % +1,3 % 1 +1
Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) 205 2,1 % +0,5 % 2 +1
Samiska folkpartiet (SáB)
( Sámeálbnot Bellodat, Samefolkets Parti )
184 1,9 % –0,5 % 0
Näring och natur
( Ealáhus Ja Luonddu, Næring Og Natur )
132 1,3 % 0
Samer i söder
( Sámit Lulde, Samer Sørpå )
122 1,2 % 1 +1
Liberala partiet (V)
( Gurutbellodat, Venstre )
50 0,5 +0,0 0
Kristelig Folkeparti ( KrF )
45 0,5 −0,1 0
Summor 10 040 100,0 39 ±0
Tomma och ogiltiga röster 158
Registrerade väljare/valdeltagande 15 005 67,8 % –0,2 %
Källa:

Verkningarna

Valet 2013 resulterade i ett hängande parlament, där varken Arbeiderpartiet eller Norska Sameförbundet nådde en majoritetskoalition. Det beslutades så småningom att Aili Keskitalo skulle bli Sametingets nästa president med en minoritetsregering . Keskitalo skulle vinna mot Laila Susanne Vars från Árja, som fick medhåll av sitt parti, North Calotte People, och Kautokeino Residents List. Den första omgången vanns av Keskitalo med 29 röster mot 10, och Vars sade därefter att Árja skulle stödja Keskitalo i den andra omgången. Keskitalo skulle senare avsättas i december 2016 till förmån för en koalition mellan arbetarpartiet, de konservativa och Arja, med Vibeke Larsen som ordförande.

Referenser