Durham röret - Durham tube

Durham röret
Användningar Gasdetektering
Relaterade saker Provrör

Durham-rör används i mikrobiologi för att detektera produktion av gas genom mikroorganismer . De är helt enkelt mindre provrör insatta upp och ner i ett annat provrör. Detta lilla rör fylls initialt med lösningen i vilken mikroorganismen ska odlas. Om gas produceras efter ympning och inkubation kommer en synlig gasbubbla att fångas inuti det lilla röret. Det initiala luftspalten som produceras när röret sätts in upp och ner går förlorat under sterilisering , utförs vanligtvis vid 121 ° C i 15 eller så minuter. Metoden rapporterades först 1898 av den brittiska mikrobiologen Herbert Durham .


Anteckningar

externa länkar

1. http:vumicro.com/vumie/help/VUMICRO/Nitrate_Broth_with_Durham_Tube.htm

2. http:bd.com/ds/technicalCenter/inserts/L007459(07)(0506).pdf

Referenser

  • Durham, Herbert E (1898). "En enkel metod för att demonstrera produktion av gas med bakterier" . British Medical Journal . 1 : 1387. PMC   2411497 . PMID   20757850 .