Endo agar - Endo agar

Endo agar

Endo agar (även kallad Endos medium) är ett mikrobiologiskt tillväxtmedium med en svag rosa färg. Ursprungligen utvecklad för isolering av Salmonella typhi och används nu mestadels som ett kolformigt medium. De flesta gramnegativa organismer växer bra i detta medium, medan tillväxten av grampositiva organismer hämmas. Koliforma organismer fermenterar laktosen i detta medium och producerar en grön metallisk glans (dvs Escherichia coli ), medan icke-laktosjäsande organismer producerar klara, färglösa kolonier, dvs Salmonella sp ..

Typisk sammansättning

Endo agar innehåller vanligtvis ( w / v ):

referenser