Plåträningsagar - Plate count agar

Plate Count Agar ( PCA ), även kallat Standard Methods Agar ( SMA ), är ett mikrobiologiskt tillväxtmedium som vanligtvis används för att bedöma eller övervaka "total" eller livskraftig bakterietillväxt i ett prov. PCA är inte ett selektivt medium. Sammansättningen av plåträknagar kan variera, men vanligtvis innehåller den ( vikt / volym ):

0,5% pepton
0,25% jästextrakt
0,1% glukos
1,5% agar
pH justerat till neutralt vid 32 ° C i 48 timmar.

Referenser