Totalt livskraftigt antal - Total viable count

Totalt livskraftigt antal ( TVC ), ger en kvantitativ uppskattning av koncentrationen av mikroorganismer som bakterier, jäst eller mögelsporer i ett prov. Räkningen representerar antalet kolonibildande enheter (cfu) per g (eller per ml) av provet.

En TVC uppnås genom att platta ut tiofaldiga utspädningar av provet tills mellan 30 och 300 kolonier kan räknas på en enda platta. Den rapporterade räkningen är antalet kolonier som räknas multiplicerat med utspädningen som används för den räknade plattan

Ett högt TVC-tal indikerar en hög koncentration av mikroorganismer som kan indikera dålig kvalitet för dricksvatten eller livsmedel.

Inom livsmedelsmikrobiologi används det som riktmärke för utvärdering av livsmedels hållbarhet

Referenser