Durham tüpü - Durham tube

Durham tüp
Kullanımlar Gaz algılama
İlgili öğeler Test tüpü

Durham tüpleri mikrobiyolojide mikroorganizmalar tarafından gaz üretimini tespit etmek için kullanılır . Başka bir test tüpüne ters yerleştirilmiş daha küçük test tüpleridir . Bu küçük tüp başlangıçta içinde mikroorganizmanın yetiştirileceği çözelti ile doldurulur. Aşılama ve inkübasyondan sonra gaz üretilirse, küçük tüpün içinde görünür bir gaz kabarcığı sıkışacaktır. Tüp baş aşağı yerleştirildiğinde oluşan ilk hava boşluğu sterilizasyon sırasında kaybolur, genellikle 121 ° C'de 15 dakika kadar gerçekleştirilir. Yöntem ilk olarak 1898'de İngiliz mikrobiyolog Herbert Durham tarafından bildirildi .


Notlar

Dış bağlantılar

1. http:vumicro.com/vumie/help/VUMICRO/Nitrate_Broth_with_Durham_Tube.htm

2. http:bd.com/ds/technicalCenter/inserts/L007459(07)(0506).pdf

Referanslar

  • Durham Herbert E (1898). "Bakteriler tarafından gaz üretimini göstermek için basit bir yöntem" . İngiliz Tıp Dergisi . 1 : 1387. PMC   2411497 . PMID   20757850 .