Plaka sayısı agar - Plate count agar

Standard Methods Agar ( SMA ) olarak da adlandırılan Plate Count Agar ( PCA ), bir numunenin "toplam" veya canlı bakteriyel büyümesini değerlendirmek veya izlemek için yaygın olarak kullanılan bir mikrobiyolojik büyüme ortamıdır . PCA seçici bir ortam değildir. Plaka sayısı agarının bileşimi değişebilir, ancak tipik olarak ( w / v ) şunları içerir :

% 0,5 pepton
% 0.25 maya özü
% 0.1 glikoz
% 1.5 agar
pH, 32 ° C'de 48 saat nötre ayarlandı .

Referanslar