Toplam canlı sayı - Total viable count

Toplam canlı sayı ( TVC ), bir numunedeki bakteri, maya veya küf sporları gibi mikroorganizmaların konsantrasyonunun nicel bir tahminini verir . Sayı, numunenin gramı (veya ml'si) başına koloni oluşturan birimlerin (cfu) sayısını temsil eder .

Bir TVC, tek bir plaka üzerinde 30 ila 300 koloni sayılabilene kadar numunenin seri on kat seyreltmelerinin kaplanmasıyla elde edilir. Bildirilen sayı, sayılan plak için kullanılan seyreltme ile çarpılan sayılan koloni sayısıdır.

Yüksek bir TVC sayısı, içme suyu veya gıda maddeleri için düşük kaliteyi gösterebilecek yüksek bir mikroorganizma konsantrasyonuna işaret eder.

Gelen gıda mikrobiyoloji bunun değerlendirilmesi için bir ölçüt olarak kullanılır raf ömrü gıda maddelerinin

Referanslar