Atıksu - Wastewater

Atık olan su genellikle, özütleme basması veya bu atıklar olarak oluşturulmuş veya yerleştirilmiştir yerle atıkları yıkayarak çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır sonra. Atık su için daha ayrıntılı bir tanım, "Evsel, endüstriyel, ticari veya tarımsal faaliyetler, yüzey akışı/yağmur suyu ve herhangi bir kanalizasyon girişi veya kanalizasyon sızıntısının herhangi bir kombinasyonundan elde edilen kullanılmış su " şeklindedir.

Günlük kullanımda, atık su genellikle aşağıdakilerle eş anlamlıdır:

  • Bir insan topluluğu tarafından üretilen atık su olan kanalizasyon (evsel atık su veya belediye atıksu olarak da adlandırılır). Tipik olarak bir kanalizasyon sistemi ( kanalizasyon olarak da adlandırılır ) yoluyla taşınır .

Genel terim, aşağıdakiler gibi diğer ortamlardaki kirleticileri içeren suyu tanımlamak için de kullanılabilir:

Referanslar